Ang wika ay walang pagkakaintindihan at may magkaibang barayti ng wika

Ang wika ay walang pagkakaintindihan at may magkaibang barayti ng wika. Ito ay bahagi ng pakikipagtalastasan upang maihayag ang nais ibahagi ng ating kaisipan. Halimbawa neto ay ang ating sariling wikang Filipino sa Pilipinas, ang wikang French sa France, at Mandarin o Cantonese sa Tsina. Samantalang ang diyalekto ay may pagkakaintindihan bagamat may kaunting sagabal sa pag-unawa. Ito ay ginagamit sa isang partikular na rehiyon, maliit man o malaki. Halimbawa, ang Tagalog ay maaring magkaroon ng kaunting pagkakaiba-iba ng bersiyon depende sa lugar, bayan, o punto tulad ng mga taga Timog Luzon na maaring sabihin na “nakain” siya ng isda na ma ang ibig sabihin ay “kumain” siya ng isa ngunit maaring maintindihan ng mga taga-Maynila na “kinain” siya ng isda.